Claircast # 46 - Mediet Billy Cook

Interview Billy Cook
English episode of Claircast. My guest is the Spiritual Medium Billy Cook.
I denne engelske udsendelse af claircast møder du det engelske medie Billy Cook der meget åbent og ærligt fortæller om sit liv og sine erfaringer.

Hans mor læste i theblade og var kendt som den folk gik til – især var hun meget præcis i at fortælle om kommende graviditeter. Faren var sømand.

Selv ville Billy Cook være journalist, men for en tid blev han sømand, og som sin far rejste han på verdens have hvor han mødte mange spændende mennesker.

Han mistede sin mor ganske tidligt i sit liv, og da han senere også mistede sin søster, som han var tæt knyttet til, begyndte han rigtigt at åbne sig op for den åndelige verden, og søgte beviser for at hans søster havde det godt, der hvor hun var.

Han har, ligesom det dansk / norske medie Marion Dampier-Jeans uge efter uge siddet i en fysisk cirkel hvorigennem han modtog den spiritulle lære og udviklede sig for at kunne komme dertil hvor han er i dag.

Billy Cook giver i dette 74 minutter lange interview svar på følgende spørgsmål:

Føler han sig kaldet til dette job som medie?
Hvad indebærer det?
Kan man som medie altid skabe en kontakt? Og hvad gør man, hvis man ikke kan?
Er der beskeder / informationer han ikke har lyst til at fortælle klienten om?
Hvor mange års arbejde skal der til, før man kan kalde sig et erfarent medie?
Hvad er forskellen på en clairvoyant og et medie?
Hvad sker der med os, når vi dør, og hvad laver man på det spirituelle plan?
Når vi drømmer om vores afdøde venner / slægtninge – er det så bare en drøm?
Er der ondskab i den spirituelle verden og kan man som medie blive skadet heraf?
Tror han på reinkarnation?
Har vi alle et formål i livet, og hvis ja, hvad er det?
Billy Cook arbejder en hel del i Danmark – hvad bragte ham hertil?

Hør om hans School of Mediumship, samt sommerskolen der afholdes 1 gang om året i Danmark.
Du kan høre interviewet på harthimmer.dk/podcast
Lydfilen har nr. 46

Links: Billy Cook dansk website og Billy Cook English website og Lysets Hus i Århus ved Bettina Therkildsen

Interviewet er lavet af og tilhører: Clairvoyant Jette Harthimmer